หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1341 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืnrt63091337
ที่ นศ 0023.5/581 ลว.17ก.ย.63
nrt63091336
ที่ นศ 0023.3/ว445 ลว.17ก.ย.63
nrt63091335
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5010 ลว. 17 ก.ย. 2563
nrt63091334
ที่ นศ 0023.1/ว 444 ลว. 16 ก.ย. 2563
ืnrt63091332
ที่ นศ 0023.5/ว443ลว.16ก.ย.63
ืnrt63091333
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4992 ลว.16ก.ย.63
ืnrt63091328
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4984 ลว.16ก.ย.63
nrt63091331
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 442 ลว. 16 ก.ย. 2563
ืnrt63091330
ที่ นศ 0023.3/ว4987ลว.16ก.ย.63
nrt63091329
ที่ นศ 0023.3/ว 4986 ลว. 16 ก.ย. 2563
nrt63091327
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 4979 ลว. 16 ก.ย. 2563
nrt63091326
ที่ นศ 0023.5/ว 441 ลว. 15 ก.ย. 2563
nrt63091325
ที่ นศ 0023.3/ว 4962 ลว. 15 ก.ย. 2563
nrt63091324
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 440 ลว. 15 ก.ย. 2563
nrt63091323
ที่ นศ 0023.3/ว 539 ลว. 15 ก.ย. 2563
nrt63091322
ที่ นศ 0023.5/ว 4950 ลว. 15 ก.ย. 2563
nrt63091307
ที่ นศ 0023.2/ว 4914 ลว. 14 ก.ย. 2563
nrt63091321
ที่ นศ 0023.3/ว 4942 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
nrt63091320
ที่ นศ 0023.5/ว438ลว.14ก.ย.63
nrt63091319
ที่ นศ 0023.5/ว4933 ลว.14ก.ย.63
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68|