องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอ
อบต.
เว็บไซต์
   อำเภอเมือง
   1. อบต.ปากนคร
   2. อบต.ท่าซัก
   3. อบต.ท่าไร่
   5. อบต.นาเคียน
   6. อบต.นาทราย
   7. อบต.มะม่วงสองต้น
   8. อบต.ไชยมนตรี
   10. อบต.ท่าเรือ
   11. อบต.กำแพงเซา
   13. อบต.บางจาก
   อำเภอปากพนัง
   1. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
   2. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
   3. อบต.หูล่อง
   4. อบต.ท่าพญา
   5. อบต.คลองน้อย
   6. อบต.คลองกระบือ
   7. อบต.ขนาบนาก
   8. อบต.บ้านเพิง
   9. อบต.บางศาลา
   10. อบต.ปากแพรก
   11. อบต.แหลมตะลุมพุก
   12. อบต.บ้านใหม่
   13. อบต.บางพระ
   14. อบต.ป่าระกำ
   อำเภอทุ่งสง
   1. อบต.หนองหงษ์
   2. อบต.เขาขาว
   3. อบต.เขาโร
   4. อบต.นาไม้ไผ่
   5. อบต. กะปาง
   6. อบต.ควนกรด
   7. อบต.นาหลวงเสน
   8. อบต.นาโพธิ์
   9. อบต.น้ำตก
   
   อำเภอชะอวด
   1. อบต.เกาะขันธ์
   2. อบต.ขอนหาด
   3. อบต.เขาพระทอง
   4. อบต.ควนหนองหงษ์
   5. อบต.เคร็ง
   6. อบต.ชะอวด
   7. อบต.นางหลง
   8. อบต.บ้านตูล
   9. อบต.วังอ่าง
   10. อบต.ท่าเสม็ด
   อำเภอหัวไทร
   1. อบต.หัวไทร
   2. อบต.ทรายขาว
   3. อบต.แหลม
   4. อบต.ควนชะลิก
   5. อบต.เขาพังไกร
   6. อบต.บางนบ
   7. อบต.บ้านราม
   8. อบต.รามแก้ว
   9. อบต.ท่าซอม
   อำเภอท่าศาลา
   1. อบต.ท่าศาลา
   2. อบต.ท่าขึ้น
   3. อบต.กลาย
   4. อบต.โพธิ์ทอง
   5. อบต.ตลิ่งชัน
   6. อบต.โมคลาน
   7. อบต.ไทยบุรี
   8. อบต.หัวตะพาน
   9. อบต.ดอนตะโก
   10. อบต.สระแก้ว
   อำเภอสิชล
   1. อบต.สิชล
   2. อบต.ทุ่งปรัง
   3. อบต.ฉลอง
   4. อบต.เสาเภา
   5. อบต.เปลี่ยน
   6. อบต.สี่ขีด
   7. อบต.เทพราช
   9. อบต.เขาน้อย
   อำเภอเชียรใหญ่
   2. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
   3. อบต.เขาพระบาท
   4. อบต.ไสหมาก
   5. อบต.เชียรใหญ่
   6. อบต.ท่าขนาน
   7. อบต.บ้านเนิน
   8. อบต.เสือหึง
   9. อบต.ท้องลำเจียก
   อำเภอฉวาง
   1. อบต.ห้วยปริก
   2. อบต.ละอาย
   3. อบต.นาแว
   4. อบต.ไม้เรียง
   5. อบต.กะเปียด
   6. อบต.นาเขลียง
   7. อบต.นากะชะ
   8. อบต.ไสหร้า
   อำเภอทุ่งใหญ่
   1. อบต.ท่ายาง
   2. อบต.ปริก
   3. อบต.ทุ่งใหญ่
    -
   4. อบต.กุแหระ
   5. อบต.บางรูป
   6. อบต.กรุงหยัน
   7. อบต.ทุ่งสัง
   อำเภอร่อนพิบูลย์
   1. อบต.ร่อนพิบูลย์
   2. อบต.ควนพัง
   3. อบต.หินตก
   4. อบต.เสาธง
   5. อบต.ควนชุม
   อำเภอลานสกา
   1. อบต.ลานสกา
   2. อบต.เขาแก้ว
   3. อบต.กำโลน
   4. อบต.ท่าดี
   อำเภอพรหมคีรี
   1. อบต.ทอนหงษ์
   2. อบต.บ้านเกาะ
   4. อบต.นาเรียง
   5. อบต.อินคีรี
   อำเภอพิปูน
   1. อบต.ยางค้อม
   2. อบต.ควนกลาง
   -
   3. อบต.กะทูน
   4. อบต.พิปูน
   อำเภอจุฬาภรณ์
   1. อบต.บ้านชะอวด
   2. อบต.ควนหนองคว้า
   3. อบต.สามตำบล
   4. อบต.นาหมอบุญ
   5. อบต.ทุ่งโพธิ์
   อำเภอพระพรหม
   1. อบต.นาพรุ
   2. อบต.ช้างซ้าย
   3. อบต.ท้ายสำเภา
   อำเภอบางขัน
   1. อบต.บ้านลำนาว
   2. อบต.บางขัน
   3. อบต.วังหิน
   4. อบต.บ้านนิคม
   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   1. อบต.สวนหลวง
   2. อบต.เชียรเขา
   อำเภอนาบอน
   1. อบต.นาบอน
   2. อบต.ทุ่งสง
   3. อบต.แก้วแสน
   อำเภอขนอม
   1. อบต.ควนทอง
   อำเภอถ้ำพรรณรา
   1. อบต.คลองเส
   2. อบต.ดุสิต
   3. อบต.ถ้ำพรรณรา
   อำเภอนบพิตำ
   1. อบต.นบพิตำ
   2. อบต.กรุงชิง
   3. อบต.กะหรอ
   อำเภอช้างกลาง
   1. อบต.ช้างกลาง