หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนระบบบุคลากรอปท.ฯ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2556