ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนครฯ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนครฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru Covid - 19 Test
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565