หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง แจ้งให้เทศบาลและอบต.ในเขตพื้นที่ทุกแห่งดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูลกลาง อปท.(lnfo)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556