ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนครฯ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนครฯ เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2564