หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นอ.ประชาสัมพันธ์ให้อปท.ในท้องถิ่นในพื้นที่ทราบหากมีอปท.ใดหรือโรงเรียนในสังกัดมีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถติดต่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2556