หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง สถ.จว.นศ.ได้รับแจ้งจากกรมสถ.ว่าจะดำเนินการสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและอบต.ทุกแห่งเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2556