ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนครฯ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนครฯ การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2563