หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ในเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2562