หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2562