กิจกรรม อำเภอทุ่งสง
กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยายรายงานผลการตรวจสุขภาพ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสุขภาพให้ทราบผลสุขภาพของตนเอง และไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**