กิจกรรม อำเภอหัวไทร
กิจกรรม : การประชุมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐฏิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบ
รายละเอียด :
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวอรวรรณ์ จิตต์เส้ง ได้รับมอบหมายให้เข้ารว่มประชุมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐฏิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ให้กับองค์กร ชุมชน และอำเภอ คุฯธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**