กิจกรรม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
กิจกรรม : ประชุมการดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายพีรพงศ์ ชัยวรานุรักษ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยมีการพิจารณาของบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กร กลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นจำนวน 4 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**