กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั


รายละเอียด :
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ศรีวิศุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นการจัดฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.” และ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**