กิจกรรม : โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2562


รายละเอียด :
     วันนี้ 20 ตุลาคม 2563 ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายธงฉาน สุวรรณรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมพูดคุยพบปะผู้อำนวยการกองการศึกษา อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา และผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ อปท. จำนวน 20 แห่งเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563    อ่าน 133 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**