กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ 1


รายละเอียด :
     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม และอำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 30 แห่ง ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่อาสาสมัครบริบาล เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563    อ่าน 118 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**