กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ 7


รายละเอียด :
     วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แบ่งเป็น 7 กลุ่ม โดยนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครการฯ ของ กลุ่มที่ 7 อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอหัวไทร ชะอวด จุฬาภรณ์ จำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และพบปะ พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้อาสาสมัครฯ มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563    อ่าน 109 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**