กิจกรรม : คัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ ใน ก.ท. และ ก.อบต.


รายละเอียด :
    วันนี้ (14 ต.ค.2563) เวลา 10.00 - 12.00 น. นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการคัดเลือกตัวแทนปลัดเทศบาล และปลัด อบต. ไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ ใน ก.ท. และ ก.อบต. โดยมีนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการในการคัดเลือก ผลการคัดเลือกปรากฎดังนี้ 1. ผู้แทนปลัดเทศบาล (1) นายสุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา (2) นายชาญชัย อรุณ ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน (3) นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลกะทูน 2. ผู้แทนปลัด อบต. (1) นายสง่า ปรีชา ปลัด อบต.บางขัน (2) นายสุเทพ หนูรอด ปลัด อบต.บ้านตูล (3) ว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ เพ็งเจริญ ปลัด อบต.นาแว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563    อ่าน 149 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**