กิจกรรม : ทถจ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019ภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และได้นำเสนอโครงการ/กิจกรรมของ อปท.ในพื้นที่ด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2563    อ่าน 252 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**