กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รุ่นที่ 2
รายละเอียด :
     วันนี้ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงละคร อบจ. นครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" ให้แก่ อปท. ในพื้นที่ รุ่นที่ 2 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอบรมสร้างทีมวิทยากร/ครู ก. ของ อปท.ๆ ละ 7 คน จำนวน 184 อปท./ทีม รวม 1,288 คน เพื่อถ่ายทอดไปยังประชาชนในพื้นที่ จัดอบรมจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ซึ่งให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563    อ่าน 214 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**