ตัววิ่งประชาสัมพันธ์
     
ตัววิ่งประชาสัมพันธ์ การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2562