หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1777 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306867

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)การจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2563
[อ่าน 28 คน] เอกสารแนบ | 16 มิ.ย. 2563

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3273 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt620336
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 140 ลว. 11 มี.ค. 2562
nrt620334
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/4917 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt6203035
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 139 ลว. 8 มี.ค.2562
nrt620333
ที่ นศ 0023.5/ว 138 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620332
ที่ นศ 0023.3/ว 1406 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620331
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1407 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620330
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1404 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620329-1
ที่ ว. 2 / 2562 ลว. 1 มี.ค. 2562
nrt620329
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 137 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620328
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1400 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620327
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1399 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620326
ที่ นศ 0023.5/ว 135 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620325
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1365 ลว. 6 มี.ค. 2562
nrt620324
ที่ นศ 0023.5/ว 130 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620323
ที่ นศ 0023.5/ว 129 ลว. 6 มี.ค. 2562
nrt620322-2
ที่ มท 0801.3/ว 19 ลว. 20 ก.พ. 2562
nrt620322
ที่ นศ 0023.1/ว 1370 ลว. 6 มี.ค. 2562
nrt620321
ที่ นศ 0023.4/ว 1345 ลว. 6 มี.ค. 2562
nrt620320
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 1342 ลว. 5 มี.ค. 2562
nrt620319
ที่ นศ 0023.2/ว 126 ลว. 5 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89|