หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6404546
ที่ นศ 0023.3/ว 1936 ลว. 5 เม.ย. 2564
nrt6404545
ที่ นศ 0023.5/ว 194 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt6404542
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1910 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt6404544
ที่ นศ 0023.2/ว 1918 ลว. 5 เม.ย. 2564
nrt6404543
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1908 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt64040541
นศ.0023.3/ว1904 ลว. 2 เมษายน 2564
nrt6404540
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 [อ่าน 591 คน]     02 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1899 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt6404539
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1894 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt6404537
นศ 0023.3/ว 194 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt6404538
ที่ นศ 0023.3/ว 1893 ลว. 2 เม.ย. 2564
nrt6404536
ที่ นศ 0023.5/ว 192 ลว. 1 เม.ย. 2564
nrt6404535
ที่ นศ 0023.3/6275 ลว. 1 เม.ย. 2564
nrt6404534
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1887 ลว. 1 เม.ย. 2564
nrt6404533
ที่ นศ 0023.3/6264 ลว. 1 เม.ย. 2564
nrt6404532
ที่ นศ 0023.3/ว 1884 ลว. 1 เม.ษ. 2564
nrt6404531
ที่ นศ 0023.2/ว 1886 ลว. 1 เม.ย. 2564
nrt6404530
ที่ นศ 0023.3/6270 ลว. 1 เม.ย. 2564
nrt6403529
ที่ นศ 0023.5/ว 189 ลว. 31 มี.ค. 2564
nrt6403528
ที่ นศ 0023.2/ว 188 ลว. 31 มี.ค. 2564
nrt6403527
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1831 ลว. 30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|