หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1566 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562  
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6303044
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1480 ลว. 12 มี.ค. 2562
nrt620343
ที่ นศ 0023.3/ว 142 ลว. 12 มี.ค. 2562
nrt6203042
ที่ นศ 0023.3/ว 1459 ลว. 12 มี.ค. 2562
nrt620341-3
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0003/ว 348 ลว. 11 มี.ค. 2562
nrt620341
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 141 ลว. 11 มี.ค. 2562
nrt620340
ที่ นศ 0023.5/ว 1444 ลว. 11 มี.ค. 2562
nrt620339
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/1443 ลว 11 มี.ค. 2562
nrt620338
ที่ นศ 0023.4/ว 5086 ลว 11 มี.ค. 2562
nrt620337
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 1439 ลว. 11 มี.ค. 2562
nrt620336
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 140 ลว. 11 มี.ค. 2562
nrt620334
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/4917 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt6203035
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 139 ลว. 8 มี.ค.2562
nrt620333
ที่ นศ 0023.5/ว 138 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620332
ที่ นศ 0023.3/ว 1406 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620331
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1407 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620330
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1404 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620329-1
ที่ ว. 2 / 2562 ลว. 1 มี.ค. 2562
nrt620329
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 137 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620328
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1400 ลว. 7 มี.ค. 2562
nrt620327
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1399 ลว. 7 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|