หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1566 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562  
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt620428
นศ0023.3/ว1997
nrt620431
ที่ นศ 0023.5/ว 2000 ลว.4 เม.ย.62
ืnrt620427
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1982 ลว.4เม.ย.62
ืnrt620426
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว199 ลว.4เม.ย.62
nrt620422
ที่ นศ 0023.2/ว1985 ลว.4เม.ย.2562
nrt6204025
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1988 ลว. 4 เม.ย.2562
nrt6204024
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1983 ลว. 4 เม.ย. 2562
nrt620421
นศ0023.3/ว1981 ลว.4 เม.ย.62
nrt620420
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 198 ลว. 4 เมษายน 2562
nrt620414-2
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1864ลว.29มี.ค.2562
nrt620419
นศ0023.3/ว197 ลว. 4 เมษายน 2562
nrt620418
นศ0023.5/ว196 ลว. 3 เม.ย.62
nrt620417
นศ0023.5/ว1945 ลว. 3 เม.ย.62
ืnrt620416
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1955ลว.3เม.ย.62
nrt620414
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023/ว 1864 ลว. 29 มีนาคม 2562
nrt620415
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1877 ลว. 29 มีนาคม 2562
nrt620412
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1934 ลว. 2 เม.ย. 62
ืnrt620411
ที่ นศ 0023.2/ว1924 ลว.2 เม.ย.62
ืnrt620410
ที่ นศ 0023.2/ว194ลว.2เม.ย.2562
nrt620409
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1910 ลว. 1 เมษายน 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|