หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6406812
ที่ นศ 0023.5/ว 3009 ลว. 7 มิ.ย. 2564
nrt6406811
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3016 ลว.7 มิ.ย. 2564
nrt6406810
ที่ นศ 0023.5/ว 284 ลว. 7 มิ.ย. 2564
ืnrt6406809
นศ 0023.3/ว 3015 ลว. 7 มิ.ย. 2564
nrt6406808
ที่ นศ 0023.3/ว 2998 ลว. 7 มิ.ย. 2564
nrt6406807
ที่ นศ 0023.3/ว 2985 ลว. 4 มิ.ย. 2564
nrt6406806
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว283 ลว.4มิ.ย.64
nrt6406805
ที่ นศ 0023.5/ว 282 ลว. 4 มิ.ย. 2564
nrt6406804
ที่ นศ 0023.4/ว 2987 ลว.4 มิ.ย. 2564
nrt6406803
ที่ นศ 0023.3/ว 2986 ลว. 4 มิ.ย. 2564
nrt6406802
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2983 ลว. 4 มิ.ย. 64
nrt6406801
แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [อ่าน 361 คน]     04 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2982 ลว. 4 มิ.ย.64
nrt6406800
นศ 0023.3/ว 281 ลว. 4 มิ.ย.64
nrt6406799
นศ 0023.3/ว 280 ลว. 4 มิ.ย. 64
nrt6406798
นศ 0023.3/ว 279 ลว. 4 มิ.ย. 2564
nrt6406797
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 2980 ลว. 4 มิ.ย.64
nrt6406796
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 2978 ลว. 4 มิ.ย.64
nrt6406794-1
ที่ นศ 0014.2/ว 2933 ลว. 1 มิ.ย. 2564
nrt6406794
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2976 ลว. 4 มิ.ย. 2564
nrt6406793
ที่ นศ 0023.3/ว 2975 ลว. 4 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|