หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | 
จำนวนหนังสือ 1674 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6405687
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2502 ลว. 7 พ.ค. 2564
nrt6405688
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 2508 ลว. 7 พ.ค.2564
nrt6405686
ที่ นศ 0023.5/ว 238 ลว. 7 พ.ค. 2564
nrt6405684
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2498 ลว. 7 พ.ค. 2564
nrt6405682
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 237 ลว. 7 พ.ค. 2564
nrt6407683
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2495 ลว.7 พ.ค. 2564
nrt6405681
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว2494 ลว. 7 พ.ค.64
nrt6405678-1
ที่ นศ 0023.5/ว236 ลว.6พ.ค.64
nrt6405678
ที่ นศ 0023.5/ว235 ลว.6พ.ค.64
nrt6405677
ที่ นศ 0023.3/ว2465 ลว.6พ.ค.64
nrt6405676
ที่ นศ 0023.5/ว 234 ลว. 5 พ.ค. 2564
nrt6405675
ที่ นศ 0023.3/ว 2460 ลว. 5 พ.ค. 2564
nrt6405674
ที่ นศ 0023.3/ว 2459 ลว. 5 พ.ค. 2564
nrt6405673
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [อ่าน 381 คน]     05 พ.ค. 2564
นศ 0023.3/ว 2458 ลว. 5 พ.ค.2564
nrt6405672
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2457 ลว. 5 พ.ค. 64
nrt6405671
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2453 ลว. 5 พ.ค. 2564
nrt6405670
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 2447 ลว. 5 พ.ค. 2564
nrt6405669
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2443 ลว. 5 พ.ค. 2564
nrt6405666
ที่ นศ 0023.2/ว2368 ลว.29 เม.ย.64
ืnrt6405665
ที่ นศ 0023.1/ว231 ลว.30 เม.ย.64
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84|