หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1565 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562  
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt620580
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2809 ลว. 22 พ.ค. 2562
nrt620579
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2808 ลว. 22 พ.ค. 2562
nrt620578
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2807 ลว. 22 พ.ค. 2562
nrt620577
ที่ นศ 0023.3/ว 2781 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt6205079
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2784 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620575
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 9563 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620574
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2773 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620573
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2776 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620572
ที่ นศ 0023.2/ว 2775 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620571
ที่ นศ 0023.2/ว 2774 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620570
ที่ นศ 0023.2/ว 2772 ลว. 21 พ.ค. 2562
nrt620569
ที่ นศ 0023.5/ว 272 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620568
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2748 ลวง 17 พ.ค. 2562
nrt620567
ที่ นศ 0023.2/ว 2747 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620566
ที่ นศ 0023.3/ว 2744 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620565
ที่ นศ 0023.5/ว 271 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 269 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620560
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 265 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620559
ที่ นศ 0023.3/ว 2732 ลว. 17 พ.ค. 2562
nrt620558
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2731 ลว. 17 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|