หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1566 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562  
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6209499
ที่ นศ 0023.2/ว 4857 ลว. 10 ก.ย. 2562
nrt6209471
ที่ นศ 0023.5/ว 374 ลว. 4 ก.ย. 2562
nrt6209496
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4851 ลว. 10 ก.ย. 2562
nrt6209494
ที่ นศ 0023.3/ว 382 ลว 10 ก.ย. 2562
nrt6209495
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 4847 ลว. 10 ก.ย. 62
nrt6209493
ที่ นศ 0023.3/ว 4836 ลว 9 ก.ย. 2562
nrt6209491
ที่ นศ 0023.3/ว 4831 ลว 9 ก.ย. 2562
nrt6209490
ที่ นศ 0023.2/ว 4830 ลว 9 ก.ย. 2562
nrt6209489
ที่ นศ 0023.5/ว 4826 ลว. 9 ก.ย. 2562
nrt6209488
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4824 ลว. 9 ก.ย. 62
nrt6209487
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4825 ลว. 9 ก.ย. 62
nrt6209485
ที่ นศ 0023.5/ว 4819 ลว. 9 ก.ย. 62
nrt6209456
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4717 ลว. 3 ก.ย. 2562
nrt6209492
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4835 ลว. 9 ก.ย. 2562
nrt6209486
นศ 0023.3/ว 4820 ลว. 9 ก.ย. 2562
nrt6209483
ที่ นศ 0023.3/ว 380 ลว. 6 ก.ย. 2562
nrt6209482
ที่ นศ 0023.5/ว 4801 ลว 6 ก.ย. 2562
nrt6209481
ที่ นศ 0023.2/ว 4803 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2562
nrt6209480
ที่ นศ 0023.2/ว 4802 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2562
nrt6209479
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4800 ลว. 6 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|